USD
EUR
BİST 100
BİST 30
VAKFN
Siteyi Paylaş :
Tahvil/Bono ve Kira Sertifikası İhracı

1- Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 22.12.2016 tarih ve 129 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi hükmü çerçevesinde; yurtiçinde 200.000.000.-TL(İkiyüz Milyon Türk Lirası)’sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının azami %3,5’i geçmeyecek şekilde belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup ,yapılmış olan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2017 tarih 7/238 sayılı kararı ile onaylanmış, 200.000.000.-TL ihraç tavanı verilmesi uygun bulunmuştur.

• Şirketimiz tarafından 173 gün vadeli 103.250.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 09.03.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 09.03.2017 olup itfa tarihi 29.08.2017’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVKFK81710
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 103.250.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 103.250.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 29.08.2017 , 173 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

• Şirketimiz tarafından 09.03.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVKFK81710 ISIN kod numaralı 29.08.2017 vadeli (173 gün vadeli) 103.250.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 29.08.2017 tarihinde yapılmıştır.

• Şirketimiz tarafından 177 gün vadeli 96.750.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 29.08.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 29.08.2017 olup itfa tarihi 22.02.2018'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVKFK21815
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 96.750.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 96.750.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 22.02.2018 , 177 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

• Şirketimiz tarafından 29.08.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVKFK21815 ISIN kod numaralı 22.02.2018 vadeli (177 gün vadeli) 96.750.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 22.02.2018 tarihinde yapılmıştır.

2- Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 05.12.2017 tarih ve 130 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi hükmü çerçevesinde; yurtiçinde 900.000.000.-TL(Dokuzyüz Milyon Türk Lirası)’sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının azami %3,5’i geçmeyecek şekilde belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. , Kamuyu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmiş olup, 400.000.000.-TL için yapılmış olan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 25.01.2018 tarih ve 4/101 sayılı kararı ile onaylanmış, 400.000.000.-TL ihraç tavanı verilmesi uygun bulunmuştur.

• Şirketimiz tarafından 120 gün vadeli 150.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 28.05.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 28.05.2018 olup itfa tarihi 25.09.2018’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVKFK91818
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 150.000.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 150.000.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 25.09.2018 , 120 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

• Şirketimiz tarafından 25.05.2018 tarihinde ihraç edilen TRFVKFK91818 ISIN kod numaralı 25.09.2018 vadeli (120 gün vadeli) 150.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 25.09.2018 tarihinde yapılmıştır.

• Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 150.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 19.07.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 19.07.2018 olup itfa tarihi 17.10.2018’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVKFKE1819
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 150.000.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 150.000.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 17.10.2018 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

• Şirketimiz tarafından 19/07/2018 tarihlerinde ihraç edilen TRFVKFKE1819 ISIN kod numaralı 17.10.2018 vadeli (90 gün vadeli) 150.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 17.10.2018 tarihinde yapılmıştır.

• Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 17.10.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 17.10.2018 olup itfa tarihi 15.01.2019’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVKFK11915
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 100.000.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 100.000.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 15.01.2019 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

• Şirketimiz tarafından 17.10.2018 tarihinde ihraç edilen TRFVKFK11915 ISIN kod numaralı 17.10.2018 vadeli (90 gün vadeli) 100.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 15.01.2019 tarihinde yapılmıştır.

3-Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Vakıf Finansal Kiralama A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Katılım Varlık Kiralama A.Ş (VKŞ) tarafından, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 500.000.000.-TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması için SPK'na yapılan başvuru, SPK'nın 15.03.2018 tarih ve 12/392 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

• Şirketimizin fon kullanıcısı olduğu, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 66.060.000.-TL tutarlı, 364 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının nitelikli yatırımcıya (Halka arz edilmeksizin) satışı tamamlanmış olup, özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

• Şirketimiz tarafından ,TRDKTLM31916 ISIN kod numaralı (364 gün vadeli) 66.060.000 TL nominal değerli Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikasının itfası ve geri ödeme işlemleri 27.03.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Fon Kullancısı: Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Kaynak Kuruluş: Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Kurucu: Katılım Varlık Kiralama A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar: 66.060.000.- TL
Planlanan Maksimum Nominal Tutar: 200.000.000.- TL
Türü: Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi: 27.03.2019
Vade (Gün Sayısı): 364
Kar Payı / Getiri Oranı - Dönemsel (%): 14,4603
Kar Payı / Getiri Oranı - Yıllık Basit (%): 14,50
Satış Şekli: Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu: TRDKTLM31916
Kira Sertifikası İtfa Planı: Anapara ve kar payı vade sonunda ödenecektir.

4-Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 17.09.2018 tarih ve 105 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi hükmü çerçevesinde; yurtiçinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; yurtiçinde 1.150.000.000.-TL (Birmilyaryüzellimilyon Türk Lirası)’sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların tahsisi olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının azami %3,5’i geçmeyecek şekilde belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmiş olup, 833.000.000.-TL için yapılmış olan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 18.10.2018 tarih ve 52/1184 sayılı kararı ile onaylanmış, 833.000.000.-TL ihraç tavanı verilmesi uygun bulunmuştur.

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin 200.000.000.-TL değerindeki tahvil/bono ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız.

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin 400.000.000.-TL değerindeki tahvil/bono ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız.

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin 500.000.000.-TL değerindeki kira sertifikası ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız.

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin 500.000.000.-TL değerindeki kira sertifikası ihracına ilişkin hukuki durum değerlendirme raporu için tıklayınız.

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 200.000.000.-TL değerindeki kira sertifikasına ilişkin tertip ihraç belgesi için tıklayınız.

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin 833.000.000.-TL değerindeki tahvil/bono ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız.