USD
EUR
BİST 100
BİST 30
VAKFN
Siteyi Paylaş :
Tahvil ve Bono İhracı

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 22.12.2016 tarih ve 129 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi hükmü çerçevesinde; yurtiçinde 200.000.000.-TL(İkiyüz Milyon Türk Lirası)’sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının azami %3,5’i geçmeyecek şekilde belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup ,yapılmış olan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2017 tarih 7/238 sayılı kararı ile onaylanmış, 200.000.000.-TL ihraç tavanı verilmesi uygun bulunmuştur.

• Şirketimiz tarafından 173 gün vadeli 103.250.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 09.03.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 09.03.2017 olup itfa tarihi 29.08.2017’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVKFK81710
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 103.250.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 103.250.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 29.08.2017 , 173 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

• Şirketimiz tarafından 09.03.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVKFK81710 ISIN kod numaralı 29.08.2017 vadeli (173 gün vadeli) 103.250.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 29.08.2017 tarihinde yapılmıştır.

• Şirketimiz tarafından 177 gün vadeli 96.750.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 29.08.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 29.08.2017 olup itfa tarihi 22.02.2018'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVKFK21815
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 96.750.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 96.750.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 22.02.2018 , 177 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin 200.000.000.-TL değerindeki tahvil/bono ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız.