USD
EUR
BİST 100
BİST 30
VAKFN
Siteyi Paylaş :
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.. (“Vakıfleasing” veya “Şirket”), Finansal Kiralama,Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen kurum¬sal yönetim ilkelerine bağlıdır ve bu ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin (“İlkeler”) eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir.

Şirket, 03 Ocak 2014 tarih, 28871 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden;

a-) Şirketlerin uygulanması zorunlu olan (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkeler ile tam bir uyum içerisindedir.

Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü olarak faaliyetlerini yürüten “Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nün” görev, yetki ve sorumluluk alanı Kurumsal Yönetim Tebliği 11. maddede belirtilen çerçeveye uygun hale getirilerek yeniden ele alınmış ve böylelikle ilgili mevzuat ile tam bir uyum sağlanmıştır.

b-) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerle ilgili;

Şirket Yönetim Kurulu’nda kadın üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu içinde kadın üye oranı ile ilgili bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiştir. Bu sebepten ötürü, 4.3.9. no’lu tavsiye niteliğindeki ilkeye uyum söz konusu değildir. Söz konusu ilkeye uyulmaması nedeni ile bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması oluşmamıştır.