USD
EUR
BİST 100
BİST 30
VAKFN
Siteyi Paylaş :
Bilgilendirme Politikası

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin Türkçe ve İngilizce internet sitelerine; www.vakifleasing.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Şirketin internet sitesi; SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) İlkeleri’nden kurumsal internet sitesi ile ilgili (2.1.1), (2.1.2) ve (2.1.3) no’lu ilkelerle uyum içerisindedir. Şirket tarafından yapılan KAP açıklamalarının önemli bir bölümü açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile uyumlu olacak şekilde İngilizce ’ye çevrilerek İngilizce internet sayfasında yayımlanır.

Faaliyet Raporu

Şirketin Faaliyet Raporu; SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) İlkeleri’nden faaliyet raporu ile ilgili (2.2.1) ve (2.2.2) no’lu ilkelerle uyum içerisindedir.

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Vakıfleasing menfaat sahipleri, gerekli görülen konularda faaliyet raporları, internet sitesinde yer alan haberler, açıklamalar aracılığıyla düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

Doğru ve güvenilir bilgi akışını teminen her çeyrek açıklanan mali tablolara ilişkin bilgiler web sitesi aracılığı ile yatırımcılarla paylaşmakta ve KAP’ta duyurulmaktadır. Yatırımcılar tarafından yöneltilen her türlü soru ve talep, telefon ve e-posta yoluyla cevaplandırılmaktadır.