USD
EUR
BİST 100
BİST 30
VAKFN
Siteyi Paylaş :
Leasing İş Süreci
1- Firmalar yatırımlarına karar verdiklerinde Vakıf Leasing'den ödeme planı talep ederler.

2- Vakıf Leasing tarafından firma talebi doğrultusunda, TL, USD veya EURO olarak hazırlanan ödeme planları firmaya sunulur.

3- Firma tarafıdan teklif kabul edilir ise başvuru formu, proforma fatura ve kredilendirme ile ilgili evraklar Vakıf Lesasing’e gönderilir.

4- Firmanın kredi tespit çalışması yapılır ve kredi şartları belirlenir.

5- Vakıf Leasing ve firma arasında yapılan sözleşme noter onaylı olarak imzalanır.

6- Vakıf Leasing malı satın alır ve fatura Vakıf Leasing adına kesilir. İthalatta ise ithalatçı Vakıf Leasing’dir; malın ithali için gerekli finansman şartlarını yerine getirir ve malı ithal eder. Malın firmaya teslimi ile firma malı elde etmiş olur.

7- Kiracının, sözkonusu ekipmanı teslim alması ile birlikte mallar olası tüm risklere karşı Vakıf Leasing tarafından sigorta ettirilir.

8- Sözleşme şartları doğrultusunda firmadan kira bedelleri tahsil edilir. 

9- Sözleşme süresi sonunda sembolik bir bedelle malın firmaya devri yapılır.