USD
EUR
BİST 100
BİST 30
VAKFN
Siteyi Paylaş :
Leasing'in Avantajları
Orta ve uzun vadeli finansman; Firmalar, Vakıf Leasing’in TL ve döviz cinsinden sağlayabileceği orta ve uzun vadeli finansman imkanı ile yatırımlarını gerçekleştirebilirler.

Projelere %100 finansman; Leasing yöntemiyle finanse edilecek yatırımlarda, projenin %100’üne kadar finansman imkanı sağlanabilir.

Esnek kira ödeme planı; Firmalar, nakit akışlarına uygun, kendilerinin belirleyeceği esnek kira ödeme planları ile yatırımlarını zorlanmadan gerçekleştirebilirler.

Kira süresi boyunca değişmeyen sabit kira ödemeleri; Leasing işlemlerinde sözleşme süresi boyunca kiraların sabit kalması avantajı kullanılarak, ileriye dönük plan ve yatırımlar daha kolay yapılabilir.

Alternatif finansman imkanı; Firmalar yatırımlarını Leasing yöntemiyle finanse ederek özkaynaklarını kullanmamış olurlar.

Amortisman; Leasing ile alımı gerçekleştirilen ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılır. Aylık ödemelerin faiz kısmı Kiracı tarafından gider kaydedilir.

Vergi, resim, harç muafiyeti; Leasing sözleşmeleri ve Leasing için teminat alınmasına ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır.

Operasyonel kolaylık; Leasing işlemine ilişkin tüm satınalma ve ithalat işlemleri Vakıf Leasing tarafından gerçekleştirilir. Böylece firmalar satınalma ile ilgili operasyonel yüklerden kurtularak, uzman kadromuzun sağladığı avantajlarla ekipmanlarına sahip olabilirler.